MKBoek - functionaliteiten
Je vindt de volgende functionaliteiten in MKBoek:

- Onbeperkt aantal administraties
- Boeken in meerdere boekjaren naast elkaar
- Vrij in te delen rekeningschema
- Onbeperkt aantal grootboekrekeningen
- Koppelen van BTW-code aan grootboekrekening
- Grootboekkaart op scherm
- Onbeperkt aantal debiteuren en crediteuren
- Bezoek- en correspondentieadressen
- Koppelen BTW-Code aan Debiteur/Crediteur
- Debiteur/Crediteur op scherm
- Openstaande posten op scherm
- Groot aantal ingebouwde rapporten
- Onbeperkt aantal dagboeken
- Rapportage van invoerverslag
- Online help-bestand
- Afdrukken van kolommenbalans
- Registratie van vaste activa en afschrijvingen
- Facturering en aanmaning
- Vrije layout van facturen en aanmaningen
- Declaratie voor het werken op uurtarief
- Periodieke facturen
- Automatische incasso - SEPA-Proof!
- Automatische betalingen - SEPA-Proof!
- Export van alle schermen naar Excel
- Uitgebreide selectie/exportmogelijkheden
- Kant-en-klare aangiften omzetbelasting
- Kant-en-klare opgave IC-leveringen
- Uitgebreide controle- en herstelfuncties
- Blokkeren van afgesloten periodes
- Vastleggen van notities op relatieniveau
- Vastleggen van documenten op relatieniveau
- Corresponderen/mailen met Word
- Scanfunctie -> electronisch dossier!
- Export van de "XML-auditfile"
- Online help in een forum
- Importeren van bankmutaties
- Factureren per email
- wachtwoordbeveiliging per administratie
- maand- of kwartaalboekhouding
- Etc.